Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

Belediye

 Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Frank Mentrup

Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Frank Mentrup

Almanya'da vatandaşın tüm resmi daireler ile ilgili hususlarda ilk iletişim kuracağı yer şehir idaresidir. Büyük Şehir Belediye Başkanı şehir idaresinin yöneti­ci­si­dir. O, halk tarafından doğrudan seçilir ve topluluğu dışarıda temsil eder. O, belediye meclisinin ve karar vermeye yetkili organların başkanıdır. Baden-Württem­ber­g'de bir Belediye Başkanı'nın görev süresi genellikle sekiz yıldır.

weiter zur Seite Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Frank Mentrup

Belediye Başkanı ve Yetki Alanları

Karlsruhe şehri beş erkek ve bir kadın belediye başkanına sahiptir. Sorumluluk alanları bölümler "Dezer­na­te" olarak adlan­dırılır.

weiter zur Seite Belediye Başkanı ve Yetki Alanları

Belediye Meclisi

Belediye Meclisi, topluluğun ana organı ve vatandaşın temsil­ci­si­dir. Topluluğun yönetimi için temel ilkeleri belirler ve toplulukla ilişkili konular hakkında karar verir.

weiter zur Seite Belediye Meclisi