Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Dzielnice

Karlsruhe posiada ok. 300.000 miesz­kańców i 27 dziel­nic. Wiele z tych dzielnic zostało przyłšc­zonych do gminy Karlsruhe i sš one starsze niż samo miasto. Dlatego Karlsruhe skupia na swoim terenie kolorowš mozaikę wiejskich i miejskich obyczajów. Œródmieœ­cie słynšce ze swej wachlar­zo­wej formy, utrzymane jest w stylu baroku z czasów założenia miasta, z domieszkš surowego klasycyzmu, odzwier­cied­la­jš­cego się w budowlach Friedricha Weinbren­nera. Cechš wspólnš jest jednak fakt, iż każda dzielnica miasta ma swojš własnš historię i osobliwoœć. Mimo to wspólnie tworzš one nowoczesne oblicze Karlsruhe.


 Œródmieœcie

Œródmieœcie

Œródmieœ­cie jest sercem miasta. Cechš charak­te­rysty­cznš jest jego archi­tek­to­niczny plan w formie wachlarza. Jest ono również centrum adminis­tracji, urzędów, placówek naukowych i kultu­ralnych oraz rekreacji.

weiter zur Seite Œródmieœcie

 Zachodnia częœć miasta

Zachodnia częœć miasta

W zachodniej częœci miasta położone sš dzielnice Daxlanden, Grünwinkel, Mühlburg, Oberreut i Weststadt.

weiter zur Seite Zachodnia częœć miasta

Wschodnia częœć miasta

We wschodniej częœci miasta położone sš dzielnice Durlach, Grötzingen, Hagsfeld, Oststadt i Rintheim.

weiter zur Seite Wschodnia częœć miasta

 Kolej miejska "Nordstadtbahn"

Północna częœć miasta

W północnej częœci miasta położone sš dzielnice Knielingen, Neureut, Nordstadt, Nordwest­stadt i Waldstadt.

weiter zur Seite Północna częœć miasta

Południowa częœć miasta

W połud­nio­wej częœci miasta położone sš dzielnice Beiertheim-Bulach, Rüppurr, Südstadt, Südwest­stadt i Weiherfeld-Dammer­stock.

weiter zur Seite Południowa częœć miasta

Miejscowoœci górskie

W miejs­co­woœ­ciach górskich na obrzeżach Karls­ru­he ­położone sš dzielnice Grünwet­ters­bach, Hohen­wet­ters­bach, Stupferich, Palmbach i Wolf­arts­weier.

weiter zur Seite Miejscowoœci górskie