Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Placówki dziennej opieki nad dziećmi

Placówki dziennej opieki nad dziećmi w Karlsruhe

Porady telefoniczne

Dodatek do kosztów przedszkola

Wspieranie dzieci niepełnosprawnych

Opieka nad dziećmi w wieku szkolnym

Dalej

 

 Plac zabaw

Dwujęzyczne przedszkola

Przedsz­kola, w których oprócz jęz. niemie­ckiego używany jest również jęz. angielski i francuski.

weiter zur Seite Dwujęzyczne przedszkola

Studenci międzynarodowi z dziećmi

Informacje i wskazówki Biura Spraw Studen­ckich (Studen­ten­werk) w Karlsruhe

Link do angiels­kiej wersji językowej

weiter zur externen Seite Studenci międzynarodowi z dziećmi

Placówki dziennej opieki nad dziećmi w Karlsruhe

Przeglšd przedsz­koli w Karlsruhe.

weiter zur Seite Placówki dziennej opieki nad dziećmi w Karlsruhe

Procedura rejestracji

Przedsz­kola w Karls­ru­he ­majš jednolite procedury rejestracji i przyjęć.

weiter zur Seite Procedura rejestracji

Koszty przedszkola

Opieka nad dziećmi w przedsz­kolu jest odpłatna. Przeglšd zawiera koszty opieki w przedsz­kolu

weiter zur Seite Koszty przedszkola


Zdjęcia: 1. Zdjęcie Przedsz­kole SJB-Katzen­kin­der­gar­ten (zapro­jek­to­wane przez Tomi Ungerera), 2. Zdjęcie SJB-ÖA C. Streeck, 3. Zdjęcie przedsz­kola, 4. pixelio.de, Detlev Müller, 5. Zdjęcie pixelio.de, Michael Baudy, 7. Zdjęcie: Dirk Dickgießer