Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Życie i praca

 Czytajšcy gazetę

Chcš Państwo poznać Karlsruhe? Zapraszamy do zapoznania się z naszym miastem i jego dziel­ni­cami. Znajdš tu Państwo rady na temat poszu­ki­wa­nia mieszkania, infor­macje dotyczšce kursów językowych, możli­woœci robienia zakupów, opieki lekarskiej, opieki na dziećmi, i inne.


Projekt pilotażowy "Welcome-Center"

Regionalne centrum "Welcome Center" (strona w jęz. niemieckim)

 

Nauka języka niemieckiego

Informacje dotyczšce kursów językowych i innych możliwoœci nauki języka niemie­ckiego.

weiter zur Seite Nauka języka niemieckiego

 Dom mieszkalny

Szukanie mieszkania

Informacje dotyczšce rynku miesz­ka­nio­wego i wysokoœci czynszów w Karlsruhe, rady i adresy.

weiter zur Seite Szukanie mieszkania


 Tablica informacyjna pogotowia ratunkowego (Notdienst)

Informacje dotyczšce niemie­ckiej służby zdrowia, ubezpiec­ze­nia zdrowot­nego, pogotowia medycznego i in.

weiter zur Seite Służba zdrowia

 Dzieci

Opieka nad dziećmi

Dzięki dużej iloœci przedsz­koli i œwietlic, opieka nad dziećmi w każdym wieku, jest w Karls­ru­he ­do­brze zorga­ni­zo­wana.

weiter zur Seite Opieka nad dziećmi

Szkoły

W Karlsruhe istnieje ok. 90 szkół publicz­nych oraz duży wybór rożnych rodzajów szkół, w tym szkół prywatnych. Działa tu również Szkoła Europejska (Euro­päi­sche Schule ­Karls­ru­he).

weiter zur Seite Szkoły

 Informator parkingów wielopoziomowych

Ruch i komunikacja

Nieza­leż­nie od tego, czy poruszajš się państwo samochodem, rowerem, œrodkami komuni­kacji publicznej, czy pieszo, znajdš tu Państwo informacje dotyczšce rozkładów jazdy, dróg rowerowych, parkingów wielo­po­zio­mowych, cen biletów i wiele więcej.

weiter zur Seite Ruch i komunikacja

 Wystawa sklepowa

Głównymi depta­ka­mi/­mie­js­cami handlowymi w Karls­ru­he sš Kaiser­straße, centrum handlowe Ettlinger Tor, Postga­le­rie oraz Süd­li­che Waldstraße.

weiter zur externen Seite Zakupy

 Częœciowa mapa dzielnic

Dzielnice Karlsruhe

Karlsruhe posiada ok. 300.000 miesz­kańców i 27 dziel­nic. Wiele z tych dzielnic zostało przyłšc­zonych do gminy Karlsruhe i sš one starsze niż samo miasto.

weiter zur Seite Dzielnice Karlsruhe